Machines als onderdeel van de circulaire economie

Maandag 5 oktober 2020

Machines als onderdeel van de circulaire economie. Enige tijd geleden hebben wij een bezoek gebracht aan VDL Fibertech Industries B.V. te Hapert.

Van beide zijden was de wens uitgesproken om een beeld te vormen waar raakvlakken zijn tussen beide organisaties, en wat wij eventueel voor hen zouden kunnen betekenen. Wij hebben VerAutomation uitgebreid mogen presenteren en ook met een aantal mensen mogen spreken die direct en/of indirect betrokken zijn met de diverse productieprocessen binnen VDL Fibertech Industries B.V.

Tijdens het gesprek vertelden zij dat ze voor een behoorlijke uitdaging stonden… Er moest intern een nieuwe productielijn gebouwd worden. Niets bijzonders zou je zeggen, maar wel met de uitdaging of het binnen een zeer krap tijdsbestek en met een beperkt budget kon.

De uitdaging die VDL ons voorgeschotelde, was niet alleen het leveren van een industriële besturing inclusief software, maar het leveren van een complete machine die het hart van de nieuwe productielijn zou vormen. De machine moest in staat zijn onderdelen met een hoog eigen gewicht en afmetingen tussen de diverse stages van het productieproces te transporteren.

De machine moest voldoen aan alle door VDL gestelde eisen zoals:

  • In staat zijn een belading van 5.5 ton te heffen
  • In staat zijn de belading op diverse posities in het productieproces aan 2 zijden te laden en lossen middels een aangedreven rollerbaan
  • In staat zijn de belading over een afstand van 20 meter binnen een tijdlimiet te transporteren
  • Een korte levertijd is imminent
  • Flexibiliteit in engineering en uitvoering een pre
  • Voldoen aan de heersende veiligheidsvoorschriften

We hebben de uitdaging aangenomen en zijn op zoek gegaan naar een geschikte leverancier die aan de gestelde eisen zou kunnen voldoen. Dat viel niet mee, VDL had natuurlijk zelf ook al de nodige leveranciers van heftafels benaderd, maar de korte levertijd was niet haalbaar. Met dit gegeven in ons achterhoofd, zijn we ook gaan zoeken naar gebruikte machines die met aanpassingen kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Waarom niet duurzaam en circulair inkopen was ons argument?

Na uitgebreid speurwerk hebben we een machine in Duitsland gevonden. Vervolgens hebben wij de machine aan VDL gepresenteerd. Samen hebben we bekeken of deze machine geschikt was om toegepast te worden en een goede basis in zich had om te modificeren. Na constructieve afwegingen bleek dit gelukkig het geval! Met bijna het dubbele hefvermogen, een heftafel van de juiste afmetingen en snelheid, paste de machine ruim binnen de door VDL gestelde specificaties.

Wij hebben de machine naar Nederland laten transporteren door een gespecialiseerd transportbedrijf en af laten leveren bij Kemabo B.V. te Nijnsel. Kemabo is het machinebouwbedrijf van Martin en Dennis Ketelaars, gespecialiseerd in hydrauliek. VerAutomation heeft hen opdracht gegeven de machine te modificeren.

Na een veiligheidsinspectie van de machine hebben zij vervolgens aan beide zijden over de volle lengte een loopbordes met veiligheidshekwerk aangebracht, de rijrichting 90⁰ gedraaid, een ketting aangedreven rollerbaan gemonteerd en vanzelfsprekend een servicebeurt geleverd van de mechanische en hydraulische installatie. Vervolgens hebben wij de benodigde aanpassingen in het besturingspaneel verzorgd en de besturingssoftware aangepast. Na een succesvolle FAT hebben wij wederom het transport over de weg verzorgd, en aansluitend ook het intern transport op locatie bij VDL Fibertech Industries. Zonder problemen hebben wij de machine op de ook door ons geleverde en gemonteerde rail geplaatst, afgemonteerd en in bedrijf genomen.

Machines als onderdeel van de circulaire economie. VerAutomation gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg!