Voor de waterzuivering op Bonaire zijn verschillende besturings- en voedingskasten gemaakt. Over het gehele eiland zijn vier vacuum stations met elke een voedings- en een besturingskast. Daarnaast beschikt de waterzuivering over een 6,5 meter lange besturingskast