Voor de waterzuivering op Bonaire zijn verschillende besturings- en voedingskasten gemaakt. Over het gehele eiland zijn vier vacuüm stations met elk een voedings- besturingskast. Daarnaast beschikt de waterzuivering over een 6,5 meter lange besturingskast