Besturingskast voor CT Plus te Oirschot. Waterzuivering pompgemaal Groningen